Geleceğin Rekabeti: Kaynaklar

Değişen çağ koşullarıyla birlikte rekabet anlayışımız yeni müşteriler, yeni pazarlar bulmaya yönelik değil; her geçen gün kısırlaşan kaynakları elde etme yönünden olacak.

Geçmişte verdiğimiz ekonomi vs. doğa trade-off(1)unda kazananın ekonomi olması ile kısa vadeli kar hedefleri uğruna uzun vadeli, sürdürülebilir bir gelecekten de vazgeçilmiş olundu.

İlk yazım için karamsar bir giriş yapmış olsam da güzel haberlerin yanında umut da vermek isterim. Aşağıda bulunan grafikte yeni bir ekonomi modeli var: Döngüsel Ekonomi (Circular Economy) Bu model sayesinde israfın ve kaynakların sürekli olarak kullanılır ve israfın önüne geçilmiş olunur.

Döngüsel sistemler, kaynak girdilerinin kullanımını, atık, kirlilik ve karbon emisyonlarının oluşumunu en aza indiren kapalı döngü bir sistem oluşturur. Yeniden kullanım, paylaşım, onarım, yenileme, yeniden üretim ve geri dönüşümü kullanır.

Neticede, Doğrusal Ekonomi modelinden geçilen bu yenilik ile doğal kaynakların tüketilmesinin hızı yavaşlamış olur.

Umalım ki özellikle büyük çapta üretim yapan firmalar bir an önce bu sisteme hızlı bir şekilde geçebilsin ki yarınlarımız bize kalsın.


Kaynakça: http://cocreatesa.nl/news/the-transition-to-the-circular-economy-and-why-it-bodes-well-for-south-africa/

(1) Trade-off: Değiş tokuş, bedel karşılığında feda etmek